Płatność

Cena za obóz wynosi 1880 zł. Jest płatna w dwóch ratach. Po przesłaniu formularza w ciągu 2 tygodni należy dokonać wpłaty pierwszej raty w wysokości 950 zł. Druga rata (930 zł) płatna w terminie najpóźniej trzech tygodni przed rozpoczęciem obozu.

W razie rezygnacji zwrot pieniędzy będzie możliwy tylko w przypadku zgłoszenia się innego uczestnika na dane miejsce.

Dane do przelewu : LINGO Agnieszka Janowska ul. Langiewicza 13 25-381 Kielce

08105014161000009235986776 w ING Bank Śląski S.A. Kielce

Tytułem: zaliczka na obóz termin

Facebook