• Komunikacja bez granic

    zindywidualizowane konwersatoryjne obozy językowe dla dzieci i młodzieży

Kilka słów o naszych obozach

LingoFun- zindywidualizowane obozy językowe dla dzieci i młodzieży, nauka poprzez komunikację. Osiągnięcie efektu zanurzenia w języku bez konieczności wyjazdu za granicę. Osiem dni obozu to ponad 70 godzin konwersacji native speakerów z uczestnikami w systemie 1 na 1, 1 na 2 lub 1 na 3 ( w zależności od wieku dziecka); zajęcia i warsztaty grupowe; gry terenowe; quizy, zabawy
LingoFun przekracza granice.  Proponuje naukę poprzez zabawę, konwersację z native speakerami, przełamywanie barier społecznych, kreatywne, inspirujące zajęcia, budowanie wiary we własne możliwości. 

 

Co nas wyróżnia?

Intensywne

konwersacje
z native speakerami

Przełamywanie

barier nie tylko
językowych

Nawiązywanie

międzynarodowych
kontaktów

Uczenie się

poprzez
zabawę

Odnajdywanie się

w nowych
sytuacjach społecznych

Zdobywanie wiedzy

o kulturze różnych
krajów anglojęzycznych

Realizacja

obszarów tematycznych
obowiązujących na egzaminach

Ogólne zasady

Obóz trwa
7 dni (6 noclegów),
które przekładają się
na 70 godzin konwersacji
w języku angielskim.

Obóz odbywa się
w ośrodku szkoleniowym
posiadającym zaplecze techniczne – sale,
sprzęt multimedialny, udogodnienia na zewnątrz,
które umożliwiają prowadzenie różnych form zajęć.

Wśród zajęć  przeważają
konwersacje 1 na 1 lub 1 na 2, 1 na trzy
które przeplatają się z zajęciami w grupach.
w języku angielskim.

Podczas obozu
język polski jest praktycznie nieużywany,
co sprawia, że uczestnicy szybko przełamują bariery,
zaczynają myśleć po angielsku, przestają martwić się
błędami i mają jeden cel – komunikację

Poza zajęciami zorganizowanymi
uczestnicy mają
stały kontakt z native speakerami,
podczas posiłków, czasu wolnego,
wspólnych zabaw.

Tydzień z LingoFun
odpowiada rezultatom osiąganym przez osoby,
które spędziły
miesiąc w Wielkiej Brytanii

Uczestnicy

Młodzież szkolna
w wieku 10-19 lat
pragnąca rozwijać swoje umiejętności
komunikacji w języku angielskim.

Native speakers – młode osoby
z krajów anglojęzycznych
tj. Wielkiej Brytanii, Irlandii, Ameryki Północnej,
Kanady, studiujące na uniwersytetach w swoich
krajach.  Jeden native speaker
na każdych dwóch uczestników polskich.

LingoFun oferuje

  • Autorski program rozwijający kreatywność, otwartość,
    wiarę we własne możliwości
  • Doświadczoną, profesjonalną kadrę
  • Niską cenę w porównaniu z proponowaną jakością
  • Inspirujące zajęcia i naukę bez uczenia
Facebook